TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä 

TSR Talouspalvelut Oy
Y-tunnus: 2777676-5

Yhteystiedot:
Nousutie 22
41210 Jokihaara
taru.rytkonen@tsrtalouspalvelut.fi
p. 0400 842 296

Rekisteriasioita hoitava henkilö:
Taru Rytkönen
Nousutie 22
41210 Jokihaara
taru.rytkonen@tsrtalouspalvelut.fi
p. 0400 842 296

2. Rekisterin nimi

TSR Talouspalvelut Oy, verkkosivut

3. Rekisteröidyt

tsrtalouspalvelut.fi -verkkosivuston käyttäjät

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään tsrtalouspalvelut.fi -verkkosivujen kautta tietoja lähettäneen tai muuta kautta asiakkuuteen hakeutuneen henkilön tilausten käsittelyyn, asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon, asiakasviestintään sekä markkinointiin.

5. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 

Rekisteri sisältää tietoja asiakkaista ja potentiaalisista asiakkaista

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: 

  • nimi / yrityksen nimi
  • osoite 
  • sähköposti 
  • puhelinnumero 
  • viestin lähettäjän laatima viesti

Tarvittaessa asiakkaan tietoihin voidaan tallentaa myös erillinen laskutus- ja toimitusosoite.

6. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen

Taru Rytkönen Nousutie 2241210 Jokihaara

Tarkastusoikeus 

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

Suoramarkkinointikielto 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

7. Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakas luovuttaa itse tiedot lähettäessään yhteydenottopyynnön verkkosivujen yhteydenottolomakkeella tai sähköpostilla.

8. Tietojen luovuttaminen 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille.

9. Käsittelyn kesto 

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti vain niin kauan kuin niitä tarvitaan rekisterin käyttötarkoituksen mukaisessa tarkoituksessa; tavallisimmin niin kauan kuin asiakkuus on voimassa.

10. Henkilötietojen käsittelijät ja tietojen suojaus

Asiakasrekisteriä käsittelee vain rekisteriä hoitava Taru Rytkönen

11. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

12.Evästeet ja analytiikka

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Evästeitä käytetään palveluiden tehostamiseksi ja käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Evästeiden avulla kerätty tieto on anonyymia. Mikäli rekisteröity haluaa estää evästeiden käytön, hän pääsee muuttamaan evästeisiin liittyviä asetuksia verkkoselaimensa asetuksista.

Evästeet tekevät sivuston käyttämisestä helppoa, nopeaa ja käyttäjäystävällistä.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeet asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Evästeiden käyttökohteet ovat analytiikan, markkinoinnin, viestinnän tehostaminen. Evästeet jakautuvat alaryhmiin: toiminnalliset evästeet, tuotekehitys ja liiketoiminnan raportointi, mainonnan raportointi ja mainonnan kohdentaminen. Verkkosivusto rekisteröi käynnin analytiikkatyökaluun. Työkalun avulla ei voi jäljittää muuta tietoa kuin käytettyä selainalustaa, maantieteellistä sijaintia ym. välityspalvelinten tuottamaa tietoa. Näitä tietoja ei kohdisteta yksittäiseen henkilöön.

Käytössä voi olla joitakin palvelun toiminnan kannalta pakollisia kolmannen osapuolen työkaluja tai liitännäisiä. Tällaisia työkaluja ovat esimerkiksi sivustoilla olevat sosiaalisten medioiden tai videopalveluiden upotukset tai sosiaalisten medioiden jako- ja tykkäystoiminnallisuudet. Tällaiset kolmannen osapuolen liitännäiset saattavat lisäksi kerätä verkkopalveluiden käyttäjistä tietoja esimerkiksi sisällön suosittelemiseksi tai kävijämäärän seuraamiseksi.

Voit halutessasi estää selaintasi käyttämästä evästeitä, poistaa tallennetut evästeet tai pyytää selaimeltasi ilmoituksen uusista evästeistä. Löydät ohjeita evästeiden poistoon osoitteesta: https://www.aboutcookies.org/ Evästeiden käytön estäminen tai niiden poistaminen saattaa haitata joitakin sivustomme toimintoja.

Voit lukea lisää evästeistä ja Suomen evästevaatimuksista viestintäviraston verkkosivustolta https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-valvonta/luottamuksellinen-viestinta

Varaamme oikeuden päivittää evästekäytäntöjä esimerkiksi palveluiden kehityksen tai pakottavan lainsäädännön vuoksi.

Scroll to Top
Skip to content